Gradus is niet een specifiek Appa Bureau wat uitsluitend werkt voor voormalig bestuurders. We zijn niet voorzien van zware administratieve procedures, en we zijn niet gericht op slechts één soort begeleiding. We zijn een echt loopbaanbureau. En dat is anders. Bij ons kom je mensen tegen met allerlei achtergronden, met verschillen in verleden, heden en toekomst. Wel veelal mensen die vanuit publieke organisaties komen. Managers, beleidsmensen, uitvoerders en natuurlijk ook bestuurders.

De diversiteit die we in huis hebben leidt tot individueel vormgegeven trajecten. Op individueel niveau leveren we maatwerk, en is onze aanpak eerder collegiaal en ondersteunend dan controlerend en formeel. Op procesniveau zien we dat kandidaten veel baat hebben bij onze unieke methodes. Zo hebben we nadrukkelijk oog voor het herstel wat nodig is na de vaak intensieve periodes die voorafgaan aan een aanmelding bij ons. Een Appa kandidaat heeft vaak hard gewerkt, veel meegemaakt en ook privé offers moeten leveren. Wat ons ook uniek maakt is dat we via een professioneel assessment uw kwaliteiten in kaart brengen die u ontwikkelt heeft tijdens uw bestuursperiode. En tot slot onderscheiden we ons dankzij ons koersonderzoek. De unieke methode waarin u via gedegen zelfonderzoek en bundeling van opgebouwde kwaliteiten en ervaring uw richting bepaalt op de arbeidsmarkt of als ondernemer.