Als je rol als bestuurder eindigt heb je recht op een uitkering in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet APPA). Onderdeel van de regels rondom de uitkering is de verplichting om je door een re-integratiebureau bij te laten staan (art. 132b lid 1 Wet APPA). 

Je bent vrij in de keuze van re-integratiebureau. Als de gemeente (of provincie) een bureau voorschrijft dan worden de kosten van dat bureau volledig vergoed. Maak je gebruik van je keuzevrijheid dan is de vergoeding gemaximeerd tot 20% van de jaarwedde (art. 132b lid 3 Wet APPA).

Naast en bovenop de vergoeding voor de activiteiten van het re-integratiebureau kunnen kosten van training en/of opleiding vergoed worden. Dit blijkt uit artikel 2.8 van het Besluit Sollicitatieplicht APPA.

Wil je gebruik maken van jouw vrije keuze? Zie onder een korte presentatie van verschillende re-integratiebureaus.