Uitkering en pensioen

Als je stopt als wethouder, gedeputeerde of als dagelijks bestuurder van een waterschap heb je recht op een uitkering. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers of APPA. Ook bouw je tijdens de bestuursperiode pensioenrechten op.

Uitkering

Als je stopt als bestuurder heb je recht op een uitkering. Het maakt daarbij niet uit of je zelf hebt besloten om te stoppen, of dat je door politieke omstandigheden tot stoppen gedwongen bent.

Hoogte uitkering

Gedurende het eerste jaar na je aftreden bedraagt de uitkering 80% van de wedde. Na het eerste jaar bedraagt de uitkering 70%. Dit is de wedde exclusief onkostenvergoedingen.

Bijverdienen en verrekening

Het stelsel van de APPA is erop gericht dat je zo snel mogelijk weer in je eigen inkomen kan voorzien. Dat is geregeld via de sollicitatieplicht. Het kan natuurlijk vorkomen dat dat niet of slechts gedeeltelijk lukt. In dat geval wordt je zelf verworven inkomen verrekend met je uitkering.

Niet alle bijverdiensten worden verrekend met de uitkering. Je mag de uitkering aanvullen met bijverdiensten totdat je net zo veel verdient als je deed als wethouder. Heb je hogere bijverdiensten, dan worden die verrekend. Klik hier voor rekenvoorbeelden.

Genereer je inkomen via een eigen bedrijf? Dan gelden daarvoor eigen regels. Klik hier voor een toelichting.

Duur uitkering

De hoofdregel is dat je de uitkering geniet gedurende dezelfde periode als dat je bestuurder was, met een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. De duur kan korter zijn als je kort bestuurder bent geweest, of langer als je tegen je pensioen loopt. Zoek in deze tabel op welke situatie voor jou van toepassing is.

Pensioen

Gedurende je bestuursperiode bouw je pensioen op. Die opbouw loopt door na afloop van de bestuursperiode, voor zover je een uitkering ontvangt uit hoofde van de APPA-regeling. De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de uitkering na aftrek van de verrekende bijverdiensten. Over hetgeen je bijverdient moet je dus (indien gewenst) zelf voor pensioenopbouw zorgen.

Meer info

Op de site van de Wethoudersvereniging vind je meer informatie over de rechtspositie, inclusief een lijst van antwoorden op veel gestelde vragen.

Leden van de Wethoudersvereniging kunnen ook advies op maat krijgen over de rechtspositie. Heb je vragen, Klik dan hier.