Indien de bijverdienste gegenereerd wordt in een eigen onderneming dan zijn er (grofweg) twee mogelijkheden: de eenmanszaak en de BV.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is de winst voor de inkomstenbelasting belastbaar als inkomsten uit onderneming. Deze winst valt daardoor onder de definitie van inkomen dat verrekend moet worden met de uitkering.

BV

Wordt de onderneming gedreven in een besloten vennootschap, en wordt de winst dus ook gemaakt door de vennootschap. Dat blijft buiten beeld voor de verrekening.

Als directeur-groot aandeelhouder (DGA) kun je jezelf salaris uitkeren. Dit moet (in de meeste gevallen) tenminste zo hoog zijn als het gebruikelijk loon. Hoe hoog dat is, verschilt van branche tot branche. In de meeste gevallen is €46.000 (niveau 2020) echter een veilige aanname.

Wat je jezelf als DGA-salaris uitkeert, met een minimum van gebruikelijk loon, komt voor verrekening in aanmerking. Wat je jezelf als dividend uitkeert blijft buiten beeld bij de verrekening.